CupOfTherapyWorld -board game
CupOfTherapyWorld -board game
CupOfTherapyWorld -board game
CupOfTherapyWorld -board game
CupOfTherapyWorld -board game
CupOfTherapyWorld -board game

CupOfTherapyWorld -board game

Regular price €34.00
Unit price  per 
Tax included.

FI
Tunteet ovat seuranamme elämämme jokaisessa käänteessä. Tunteet sisältävät vihjeitä ongelmanratkaisumme tueksi, jos vain annamme niiden auttaa. Tunteita ja ajatuksia herättävien kuvitusten avulla peli helpottaa pääsyä oman mielen maailmaan ja hankaliksikin koettujen asioiden puheeksi ottamista. Myös silloin, kun sanoja voi olla vaikeaa löytää.

Pelin tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta tunnekiekkoa vähintään viidestä tunnemaasta. Tunnekiekkoja saa kertomalla korttien avulla mieleen nousevia tarinoita, sanoittamalla tunteita, ajatuksia ja kokemuksia tai osallistumalla muiden pelaajien tarinoihin. Jokainen pelaaja heittää noppaa vuorollaan ja siirtää pelinappulaansa mihin tahansa suuntaan, vaikka tikapuita oikoreittinä käyttäen. Tunnemaassa pelaaja valitsee kädestään yhden tai useamman kortin, jotka liittyvät hänen mielestään kyseisen maan tunteisiin ja sanoittaa sitten tunteen tai kertoo tarinan. Kertoja saa tunnekiekon ja muut pelaajat voivat antaa hänelle kannatuskiekkoja. Muiden pelaajien on aina myös mahdollista ansaita toisen vuorolla kiekkoja, jos osallistuu keskusteluun. Jokin tunnemaa on aina mahdollisuus myös passata, jos aihe ei tunnu hyvältä. Peli päättyy, kun yksi pelaajista on kerännyt yhden tunnekiekon vähintään viidestä eri tunnemaasta – tai sitten pelaajat voivat sopia ennen aloittamista vaihtoehtoisen lopetuksen pelille. Tässä pelissä jokainen joka uskaltautuu heittäytyä mukaan, on voittaja!
Tämä peli tekee hyvää – jokaiselle mielelle.

ENG
Emotions accompany us at every turn in our lives. Emotions contain clues to support our problem solving, if only we let them help. With the help of emotional and thought-provoking illustrations, the game facilitates access to the world of your own mind and makes it difficult to talk about things you experience. Even when words can be hard to find.

The goal of the game is to collect as many emotional discs from at least five emotional countries. Emotional discs can be obtained by telling memorable stories with the help of cards, saying emotions, thoughts and experiences, or participating in the stories of other players. Each player rolls the dice in turn and moves their checker in any direction, even using a ladder as a shortcut. In an emotional country, the player selects one or more cards from his hand that he thinks relate to the emotions of that country and then tells the emotion or tells a story. The narrator gets an emotional disc and other players can give him support discs. Other players also always have the opportunity to earn another turn of the puck if they participate in the conversation. It is always possible to pass a country you know if the subject does not feel good. The game ends when one of the players has collected one emotional disc from at least five different emotional countries - or players can agree on an alternative end to the game before starting. In this game, anyone who dares to throw in is a winner! This game does good - for everyone.